Cenik

 

Kategorija A1   27 eur

*Paketna cena A1     500 eur

 

Kategorija A2   30 eur

*Paketna cena A2   560 eur

 

Kategorija A     32 eur

*Paketna cena  A    600 eur

 

Kategorija B      22 eur

 

Tečaj CPP

Splošni del      50 eur

Splošni del + dodatni del B kategorija     70 eur

Splošni del + dodatni del A1, A2 ali A in B   80 eur

Dodatni del    A1, A2 ali A               40 eur          

                    

Evidenčni karton vožnje  10 eur (zaračunamo le v primeru, če ga izgubite)

Cene vsebujejo 22% ddv.

*V paketni ceni je všteto 22 ur vožnje.