Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem je za razliko od sosednjih držav še dokaj neuveljavljena. Je pa zelo priporočljiva, kajti mladostnik lahko nabere mnogo prepotrebnih izkušenj na cesti. Na ta način pa si lahko tudi zniža stroške usposabljanja v šoli vožnje.

Postopek je sledeč:

  1. dopolnjena starost 16 let
  2. tečaj CPP
  3. prva pomoč
  4. zdravniško spričevalo
  5. teoretični del vozniškega izpita (“občinski testi”)
  6. praktično usposabljanje v šoli vožnje, ki mora obsegati najmanj 20 učnih ur
  7. vožnja s spremljevalcem. Spremljevalec  je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi iz prejšnjega odstavka. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.
  8. Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba iz prvega odstavka tega člena pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.
  9. Kandidat lahko vozi s spremljevalcem največ dve leti od začetka usposabljanja.
  10. Ko dopolnite predpisano starost (18 let), se lahko prijavite na izpitno vožnjo in opravite vozniški izpit.