Ponovno opravljanje vozniškega izpita

 
Oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti ali ji je bilo vozniško dovoljenje odvzeto zaradi storitve kaznivega dejanja mora opraviti:

– kontrolni zdravstveni pregled, na katerem zdravnik določi, da se mora udeležiti programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali  rehabilitacijskega programa. Zdravnik določi program glede na vrsto prekrška.

– vozniški izpit, ko predloži potrdilo o udeležbi na določenem programu.

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo je namenjen  voznikom, ki so storili prekršek prehitre vožnje, prevožene rdeče luči in druge prekrške, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Za prekrške, ki so povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, pa so namenjeni naslednji programi:

– EDUKACIJSKE DELAVNICE  (najmanj šest pedagoških ur)

– PSIHOSOCIALNE DELAVNICE  (najmanj sedemnajst pedagoških ur, od tega najmanj dve uri individualne obravnave in  najmanj petnajst ur dela v skupini)

– PROGRAMI ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI