Kako do vozniškega dovoljenja

V šolo vožnje se lahko vpišete 6 mesecev pred predpisano starostjo. Za B kategorijo morate biti stari 16 let.

Program usposabljanja kandidatov za voznike vsebuje teoretični in praktični del.

Teoretični del usposabljanja je sestavljen iz splošnega in dodatnega dela.

 Splošni del traja najmanj 16 pedagoških ur in obsega naslednje vsebine:

1.      splošna pravila in predpise v cestnem prometu (načela cestnega prometa, pogoji za vožnjo vozil, predpisi, ki se nanašajo na listine, potrebne za uporabo vozil, pogoji za udeležbo vozila v cestnem prometu, varnostni ukrepi v cestnem prometu, izrazi v cestnoprometni zakonodaji);
2.      udeleženci cestnega prometa (graditev medčloveških odnosov in sobivanje med udeleženci cestnega prometa, dejavniki tveganja, povezani z značilnostmi bolj izpostavljenih, ranljivih in drugače izstopajočih udeležencev cestnega prometa, vpliv lastnosti in značilnosti posameznika na njegovo ravnanje v cestnem prometu ter značilnosti mladih voznikov in voznikov začetnikov, psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa in prometne nesreče);
3.      prometna signalizacija in prometna oprema na cestah ter znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa;
4.      vožnja po cesti (nadzor nad vozilom med vožnjo po cesti, hitrost, potrebna razdalja med vozili, vožnja v različnih voznih razmerah);
5.      pravila cestnega prometa (pravila varne vožnje, približevanje križišču, razvrščanje in zavijanje, prednost na križišču, znaki za komunikacijo med udeleženci cestnega prometa);
6.      posebnosti v cestnem prometu (delo na cesti, organizirana kolona vozil, vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, vozila, ki uporabljajo posebno opozorilno svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve, izredni prevoz);
7.      uporaba vozila v odnosu do okolja.

 Splošni del teoretičnega usposabljanja se izvede pred dodatnim delom. Za veljaven splošni del se šteje, če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje ali če je zaključila splošni del teoretičnega usposabljanja v šoli vožnje.

 Za kandidate za voznika, ki imajo veljaven splošni del teoretičnega usposabljanja, se izvede dodatni del teoretičnega usposabljanja, če se usposabljajo za pridobitev vozniškega dovoljenja:

–        kategorije AM, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;

–        kategorije A1, A2 in A, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;

–        kategorije B1 in B, v trajanju najmanj osmih pedagoških ur;

–        kategorije BE, v trajanju najmanj štirih pedagoških ur;

Za priglasitev na teoretični del vozniškega izpita potrebujete:

– evidenčni karton vožnje

– zdravniško spričevalo

– izkaznico o opravljenem tečaju prve pomoči (ni potrebno pri AM kategoriji)

– denar za plačilo stroškov izpita ter upravne takse (cca 45 eurov)

Na področju izpitnega centra Kranj lahko teoretični del vozniškega izpita opravljate v Kranju ter na Jesenicah. Testiranje v Škofji Loki ni več možno.

Teoretični del vozniškega izpita vam velja tri leta.

Šele po opravljenem teoretičnemu delu vozniškega izpita lahko pričnete z vožnjo. Praktični del obsega minimalno 20  ur vožnje.

Ko zaključite s programom usposabljanja in ste usposobljeni za samostojno vožnjo se lahko prijavite na izpitno vožnjo.