Uplinjevalni kotel na polena ETA SH

 Uplinjevalni kotel na polena ETA SH:
 • Robustna jeklena konstrukcija kotla
 • Nazivna moč: 20kW, 30kW, 40kW, 50kW in 60kW
 • Edinstven koncept zgorevanja lesa skoraj brez pepela
 • Optimalni izkoristki do 93% in so po učinkovitosti na vodilnem mestu med tovrstnimi kotli na kosovno lesno biomaso
 • Velik nalagalni prostor, polena dolžine tudi do 0,5m
 • Dolgi zgorevalni časi ene polnitve
 • Ni uhajanja dimnih plinov pri odpiranju nalagalnih vrat
 • Serijsko vgrajeni premični turbolatorji za čiščenje toplotnega izmenjevalnika
 • Zaradi optimalnega zgorevanja je čiščenje pepela potrebno le vsake 1-2 tedna
 • Regulacija zgorevanja preko lamda sonde in količine dovajanega zgorevalnega zraka
 • Vgrajen sesalni ventilator, maksimalna obratovalna varnost tudi pri slabih razmerah v dimniku
 • Omejitev temperature dimnih plinov, možnost optimalne prilagoditve različnim izvedbam dimnikov
 • Kompletna elektronska regulacija z možnostjo integracije solarne naprave, oljnega/plinskega kotla oz. kotla na lesne pelete, mešalnih ogrevalnih krogov in sobne enote
 • Osnovne funkcije kotlovske regulacije: krmiljenje dveh direktnih ogrevalnih krogov, hranilnika toplote (vkl. tri tipala), priprave sanitarne vode (vkl. tipalo), varovanja kotla, integracije oljnega/plinskega kotla
 • Patentirana vroča zgorevalna komora iz specialne sintrane keramike
 • Za učinkovito ogrevanje je potrebno kotlu prigraditi vmesni hranilnik toplote, min. volumen 55l/kW ali min. 12l na liter nakladalnega prostora.
Tehnični podatki SH 20 30 40 50 60
Nazivna toplotna moč kW 10-20 15-30 20-40 20-49,9 20-60
Izkoristek kotla pri delni/polni obremenitvi* % 95,4 / 92,9 92,7 / 89,3 93,6 / 91,4 93,6 / 91,4 93,6 / 91,4
Nalagalni prostor mm 560 mm globine za 0,5 m dolga polena, 340×365 mm odprtina vrat
Prostornina zalogovnika Liter 150 223
Čas gorenja bukovih polen W20 pri delni/polni obremenitvi h 19,2 / 8,6 12,1 / 6,3 14,1 / 7,1 14,1 / 5,6 14,1 / 4,7
Vnosne dimenzije B x T x H mm 588 x 940 x 1.495 688 x 1.015 x 1.675
Teža (masa) kg 580 583 791 793 795
Volumen vode v kotlu Liter 110 170
Upor kotla pri (ΔT = 20°C) Pa/mWs 190 / 0,019 370 / 0,037 220 / 0,022 340 / 0,034 480 / 0,048
Masni pretok dimnih plinov pri delni/polni obremenitvi g / s 7,0 / 12,8 10,4 / 18,6 12,2 / 24,0 12,2 / 30,2 12,2 / 35,4
Vsebnost CO2 pri delni/polni obremenitvi* % 12 / 14 12 / 14 14 / 14,5 14 / 14,5 14 / 15
Temperatura dimnih plinov pri delni/polni obremenitvi* °C 100 / 130 100 / 140 90 / 145 90 / 150 90 / 160
Vlek dimnika 2 Pa pri delni obremenitvi / 5 Pa pri polni obremenitvi
omejevalnik vleka je potreben v primeru vleka preko 30 Pa
Emisije ogljikovega monoksida (CO) pri delni/polni obremenitvi* mg/MJ
mg/m3 13%O2
153 / 145
241 / 229
43 / 94
65 / 143
120 / 30
182 / 46
Emisije plahu pri delni obremenitvi* mg/MJ
mg/m3 13%O2
10
15
7
10
10
15
Nezgoreli ogljikovodiki (CxHy) delna/polna obremenitev* mg/MJ
mg/m3 13%O2
2 / 3
3 / 4
19 / 7
25 / 10
2 / < 1 3 / < 1
Električna priključna moč
delna/polna obremenitev*
W 69 86 87
      Maksimalni dopustni delovni tlak                             3 bar

Nastavitveno območje temperature regulatorja        70-85°C

Najvišja dovoljena delovna temperatura                  95°C

Minimalna temperatura povratka                             60°C

Razred kotla                                                          3 po EN 303-5

Primerna goriva                                                     Smreka in bukev do W20

Električni priključek                                                1 x 230 V / 50 Hz / 13A

 

 

 

kotli-polena-sh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Prostoren zalogovnik prostornine 150 litrov pri modelih SH20/SH30 in 223 litrov pri SH40/SH50/SH60, globine 56 cm, primeren za polmetrska polena (bukev/smreka) in grbe sekance
 2. Šamotna vroča zgorevalna komora, optimalno zgorevanje tudi pri nižjih obremenitvah, minimalna količina pepela
 3. Serijsko vgrajena lambda sonda za avtomatsko prilagajanje količine zgorevalnega zraka glede na kurilnost in vlažnost lesa
 4. Enostavno prižiganje skozi srednja vrata
 5. Odsesavanje dimnih plinov v dimnik pri dolaganju lesa, ni uhajanja dimnih plinov v kurilnico
 6. Tiho delujoči sesalni ventilator s frekvenčno regulacijo vrtljajev, majhna poraba električne energije (max. 76 W pri nazivni obremenitvi), vgradnja regulatorja vleka v dimnik ni potrebna
 7. Servomotorja za regulacijo dovoda zraka
 8. Tipalo temperature dimnih plinov, omogoča brezstopenjsko nastavitev želene temperature dimnih plinov (prilagoditev obstoječemu dimniku)
 9. Cevni toplotni izmenjevalnik s čistilnimi turbolatorji
 10. Vrata za iznos pepela od spredaj (brez stranskih vrat)
 11. Čiščenje kanalov s pomočjo zunaj kotla nameščene ročice
 12. Izolirana vrata z integrirano regulacijo, sodoben dizajn
 13. Kompaktna toplotna izolacija, vključno s talno oblogo
 14. Minimalne sevalne izgube zaradi predgretega zgorevalnega zraka (samo 0,78%)

Kurjenje z lesom je pomembna odločitev za prihodnost, še zlasti, kadar za tem tiči prava tehnologija. Zato je energetska izraba lesne biomase neizčrpna in okolju prijazna metoda, saj pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, posledično k zmanjšanju okoljevarstvenih problemov in izrabi domačih energetskih virov, ki so bistveno cenejši od fosilnih goriv na svetovnem trgu. Za ekološko neoporečnost in energetsko učinkovito izrabo energije ter udobno kurjenje so bistvenega pomena ustrezni kotli. Pri tem ni pomembna niti oblika (polena, peleti, sekanci, oblanci …) ali vrsta lesa (mehak, trd).

Primerno gorivo: vse vrste lesa v kosovni obliki od polen (dolžine 0,5m ) do grobih sekancev. Max. vsebnost vlage do 30%

Neprimerna goriva: les z vsebnostjo vode preko 30%, lesni prah, črni premog, rjavi premog, koks, itd., snovi, katere je prepovedano kuriti v skladu z lokalno regulativo o varovanju zraka (npr. rabljeni železniški pragovi, odpadki, plastika, iverice, impregniran les in podobno)

Kotel Logano SFV je specialni uplinjevalni kotel z vrhunsko tehnologijo, ki vam zagotavlja popolno udobje kurjenja.

Regulacijski sistem zaradi svoje fleksibilnosti in številnih zmožnosti omogoča optimalno konfiguracijo za vsak specifičen primer uporabe. Stalno merjenje in nadzor vseh pomembnih parametrov zgorevanja zagotavlja varno in varčno obratovanje sistema.

Srce kotla je patentirana vroča zgorevalna komora iz specialne sintrane keramike, odporne na visoke temperature, s posebnimi dilatacijskimi fugami, da ne prihaja do pokanja materiala zaradi toplotnih raztezanj. Ta edinstven material vzdrži visoke temperature med 1000 in 1200°C, ki so optimalne za popolno zgorevanje lesa. Zaradi tega dosega kotel izredno visoke izkoristke do 93%. Kotel izpolnjuje zahteve za uveljavljanje subvencij.

Funkcije, ki jih omogoča mikroprocesorski regulator (odvisno od vgrajenih modulov):

 • Regulacija temperature predtoka v odvisnosti od zunanje temperature za ogrevalne kroge z mešalnim ventilom
 • Integracija solarne naprave
 • Tipalo sobne temperature
 • Sobni nastavljalnik
 • Prikaz sistemskih informacij na tekstovnem LCD- zaslonu
 • Integracija oljnega/plinskega kotla
 • Z vgradnjo ustreznih dodatnih modulov lahko krmilite do 42 ločenih ogrevalnih vej
Postopek gorenja lesa

Gorenje lesa delimo na tri faze:

 1. segrevanje in sušenje: poteka v območju do 100°C. Pri manjši vsebnosti vlage v lesu je ta postopek krajši, potrebna energija za segrevanje pa manjša.
 2. uplinjevanje in termični razpad lesa (piroliza): iz lesa se pri višjih temperaturah najprej izločijo plini (kisik, vodik), na kar sledi termični razpad lesa (celuloza …) v plinasto stanje. piroliza je endotermičen proces medtem, ko je zgorevanje eksotermični proces. Oba procesa potekata vzporedno. Z dovajanjem sekundarnega zraka v področje dogorevanja dosežemo ob primerno visokih temperaturah popolno izgorevanje, pri katerem se sprosti večja količina toplote.
 3. zgorevanje lesnega oglja: je zadnja faza zgorevanja lesa. Minerali, ki jih vsebuje les ostanejo v obliki pepela.

 

Related Products