Toplotna črpalka VIESSMANN Vitocal 200-S

Toplotna črpalka Vitocal 200-S cenovno ugodno koristi energijo iz okoliškega zraka. Primerna je tako za novogradnje (Slika1) kot tudi za posodobitev obstoječih sistemov. Brez težav je možna tudi kombinacija z obstoječimi proizvajalci toplote (Slika 2). Slika 1

Slika 1

 

 

 

Slika 2Slika 2

 

 

Ogrevalni in hladilni sistem z notranjo in zunanjo enoto

Vitocal 200-S se dobavlja alternativno kot čisti ogrevalni sistem ali kot naprava za ogrevanje in hlajenje. Vitocal 200-S koristi toploto, pridobljeno iz zunanjega zraka. Na vremenske vplive odporno zunanjo enoto je možno namestiti poljubno in se lahko zahvaljujoč kompaktnim dimenzijam montira tudi na zunanjo steno. Prav tako je možna prosta postavitev ob hiši ali na strehi.

Notranja enota se enako kot vsaka druga ogrevalna naprava postavi v kleti ali gospodarskem prostoru hiše. Vsebuje potrebno hidravliko, prenosnik toplote, črpalko ogrevalnega krogotoka in tripotni preklopni ventil za udobno oskrbo z ogrevalno in toplo sanitarno vodo.Opcijsko se lahko vgradi pretočni grelnik ogrevalne vode (pri tipu AWS AC je serijsko vgrajen).

Poleti se lahko sistem Vitocal 200-S, tip AWS AC lahko koristi tudi za hlajenje pro-storov. V ta namen se lahko uporabljajo konvektorji ali talno ogrevanje.

Učinkovita in gospodarna

Vitocal 200-S obratuje posebej gospodarno v delnem bremenu. V ta namen priprava popolnoma izkoristi prednosti DC inverterja. Ta z moduliranim načinom obratovanja natančno prilagaja moč kompresorja potrebi po toploti in s tem drži željeno temperaturo.

Toplotna črpalka v deljeni izvedbi je izredno primerna za bivalentno obratovanje pri posodobitvi obstoječega ogrevalnega sistema. Pri bivalentnem obratovanju obstoječa ogrevalna naprava še naprej obratuje za pokrivanje koničnih bremen.

Tiho obratovanje zaradi regulacije števila vrtljajev

Modulirano obratovanje Vitocal 200-S zmanšuje število vklopov in izklopov. Razen tega sta ventilator z reguliranim številom vrtljajev in kompresor mnogo tišja, kot pri stalnem obratovanju na najvišji stopnji.

Udobna regulacija Vitotronic

Strokovnjaki in uporabniki v enaki meri pridobijo s preprostim rokovanjem z re-gulacijo Vitotronic 200: menijsko vodena regulacija je zgrajena logično in razumljivo. Velik zaslon je osvetljen, z možnim kontrastom in lahko berljiv. Pomožne funkcije informirajo o nadaljnjih korakih vnosov. Grafična upravljalna površina služi tudi za prikaz ogrevalnih in hladilnih krivulj. Preprosto se lahko krmilijo tudi dodatne komponente iz kompletnega programa. Ob potrebi se lahko upravljalni del, povezano z vodnikom, s stenskim montažnim podnožjem montira na steno, tudi do 5 m oddaljeno od Vitocal 200-S.

Pridobite s temi prednostmi:

 • Cenovno privlačna toplotna črpalka zrak/voda z ogrevalno močjo 4,5 do 14,6 (zrak 7 °C/voda 35 °C)
 • Regulacija moči in DC inverter za visoko učinkovitost pri obratovanju v delnem bremenu
 • Nizki obratovalni stroški zaradi visoke COP vrednosti (CPO = koeficient
  učinkovitosti) po EN 14511: do 4,6 (zrak 7 °C/voda 35 °C)
 • Maksimalna temperatura vtoka: do 55 °C pri zunanji temperaturi – 15 °C
 • Na vremenske vplive odporna zunaja enota z uparjalnikom, kompresorjem,
  ekspanzijskim ventilom in ventilatorjem
 • Notranja enota s črpalko ogrevalnega krogotoka, prenosnikom toplote,
  tripotnim preklopnim ventilom, varnostno skupino in regulacijo, pri inačici
  ogrevanje/hlajenje z integriranim pretočnim grelnikom ogrevalne vode
 • Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200 se odlikuje s preprostim upravljanjem, besedilnim in grafičnim prikazom
 • Udobna zaradi revezibilne izvedbe, ki omogoča ogrevanje in hlajenje

Za toplotno črpalko lahko pridobite subvencijo Ekosklada.