Toplotna črpalka Kronoterm zemlja – voda

Toplotne črpalke zemlja/voda

Toplotne črpalke zemlja/voda izkoriščajo toplotno energijo ki je shranjena v kameninah oz. v zemlji. V zemlji je uskladiščena velika količina sončne energije, ki jo je potrebno samo izkoristiti za ogrevanje hiše in/ali sanitarne vode. Količina sončne energije, ki jo lahko odvzamemo zemlji je odvisna od sestave tal , od moči toplotne črpalke in načina izkoriščanja tega vira (horizontalni kolektor ali vertikalna sonda). Odvzem toplote se izvaja s pomočjo vode (+sredstvo proti zmrzovanju), ki kroži v zaprtem cevnem sistemu, položenim na globini od 120 – 130 cm (horizontalni kolektor) ali pa so cevne sonde vstavljene v vrtine od 60 – 140 m. Krožeča voda odda toploto toplotni črpalki, ki jo s pomočjo dodane električne energije pretvori na višji temperaturni nivo (do 55°C), vrača pa se ohlajena za ca. 4°C.

Horizontalni – zemeljski kolektor

V kolikor imate okoli hiše (ali v neposredni bližini) na voljo dovolj nezazidane površine, potem se je najbolje odločiti za zemeljski kolektor. Na globini ca. 120 cm položite običajne PE cevi in sicer na medsebojni razdalji minimalno 70 cm. Potrebna dolžina cevi je odvisna od kvalitete zemlje. Bolj je zemlja vlažna več toplote ji lahko odvzamemo na isti površini in zato je potrebna manjša dolžina cevi. Običajno računamo s povprečjem – to je 20 W/m cevi (za 10 kW TČ potrebujemo torej ca. 500 m cevi). Če pa je zemlja peščena, pa je ta faktor samo 10 W/m cevi. Potrebna površina horizontalnega kolektorja (v m ) = ca. grelna moč toplotne črpalke (v kW) x 35 ali tudi približno 2 x ogrevalna površina objekta (približen izračun – točna potebna površina se definira pri izkopu).

Vertikalne sonde

V kolikor ni dovolj razpoložljive zemeljske površine za horizontalni kolektor lahko vrtamo v globino in izkoriščamo toploto kamenin. Dolžina sonde je odvisna od toplotne moči instalirane toplotne črpalke in od kvalitete zemlje. Potrebna dolžina sonde (v m) = ca. grelna moč toplotne črpalke (v kW) x 14 (približen izračun – točna vrednost se definira pri vrtanju).

POMEMBNO:

Zemljišče kjer je položen zemeljski kolektor ne sme biti pozidano ali asfaltirano, ker morajo padavine doseči kolektor  (dovajanje toplote zemlje do cevi). Pri upoštevanju minimalnih razdalj med posameznimi PE cevmi je tudi rast rastlinja na tem zemljišču neokrnjena.